Cetiya Di Yogyakarta

Daftar nama, alamat, nomor telepon cetiya tempat ibadah umat Buddha di Yogyakarta/Jogja antara lain:

  • Cetiya Buddha Kirti. Sayidan, Godomanan, Yogyakarta
Baca Juga  Masjid Taqorrub Kanggotan

Kirim pendapat