Agenda Tahunan Di Kulon Progo

Event, acara, atau pagelaran yang rutin diselenggarakan setiap tahun di sekitar Kulon Progo antara lain :

  • Upacara Adat Gumbregi. Upacara adat yang diselenggarakan setiap tahun pada hari Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, bulan Suro oleh warga dusun Karanggede, desa Jatimulyo, kecamatan Girimulyo. Tradisi ini dimaksudkan sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rezeki berupa hewan piaraan raja kaya (kambing, sapi, dll.).
  • Upacara Adat Baritan Agung. Lokasi Kalisoka, Banjarasri, Kalibawang, Kulonprogo
  • Upacara Adat Sermo Hamengku Gati “Labuhan Sermo dan Ngguyang Raja Kaya”. Lokasi: Kampung Nggudang, Waduk Sermo, Kokap, Kulon Progo
  • Ritual Gunung Lanang. Prosesi Ritual Gunung Lanang atau Ruwatan Agung Tumapaking Laku Suci diselenggarakan setiap pada setiap malam 1 Suro sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  • Bersih Desa Taruban. Diselenggarakan oleh warga dusun Taruban,  kesa Tuksono, kecamatan Sentolo, setiap bulan Besar, dimaksudkan sebagai rasa Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen yang melimpah dan kaitan dengan legenda Jaka Tarub.
  • Saparan Kalibuko. Tradisi adat yang diselenggarakan setiap bulan Sapar pada Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon di Desa Kalireja, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo.
  • Jamasan Pusaka. Upacara Jemasan Pusaka diadakan di Suroloyo,dusun Keceme, desa Gerbosari, kecamatan Sarnigaluh setiap tanggal 1 Suro tahun baru Jawa. Pusaka yang dijamasi adalah Tombak Kyai Manggala Murti dan Songsong Kyai Manggala Dewo. Pusaka ini merupakan pemberian dari Kraton Kasultanan Yogyakarta.
  • Festival Kuliner Banjaroya
  • Festival Layang-Layang Nasional di Pantai Glagah, kabupaten Kulon Progo
Baca Juga  Sate Kambing Pak Jede, Alternatif Kuliner Sate Klathak di Sleman

=====

Kembali ke: Wisata Kulon Progo

Kirim pendapat